Sten Bergheden (M) är glad över att riksdagens justitieutskott har åtta nya tillkännagivanden till regeringen som berör Sveriges vapenägare. Bland annat bör det bli lättare att byta till ett nytt vapen.
Foto: Moderaterna Sten Bergheden (M) är glad över att riksdagens justitieutskott har åtta nya tillkännagivanden till regeringen som berör Sveriges vapenägare. Bland annat bör det bli lättare att byta till ett nytt vapen.

Åtta nya uppmaningar om vapen

Riksdagens justitieutskott har åtta nya tillkännagivanden som berör Sveriges vapenägare. Enligt utskottet bör riksdagen bland annat uppmana regeringen att se till att den som byter till ett nytt vapen ska slippa den vanliga vapenlicenshanteringen. Dessutom bör det utredas om att flytta vapenlicenshanteringen från polisen till en ny viltmyndighet.

Den 3 juni blir det debatt och votering om de åtta nya uppmaningarna som berör landets vapenägare
I juni 2019 tog riksdagen beslut om sju tillkännagivanden i vapenfrågorna.
Jakt & Jägare skrev om det här:

Utökad vapengarderob var med 2019
Det handlade bland annat om utökad vapengarderob, slopade femårslicenser för enhandsvapen och tillståndsbefriade ljuddämpare.
Eftersom regeringen inte gjort något i vapenfrågorna upprepar justitieutskott några av de tidigare uppmaningarna.
– Totalt är det alltså 15 tillkännagivande som regeringen ska ta tag i och än har vi inte sett någon aktivitet i frågan, sammanfattar Sten Bergheden, M-talesperson i jakt- och vapenfrågor.
– Det finns en stor majoritet i riksdagen som vill få bort onödig byråkrati och krångel för landets lagliga jägare och sportskyttar. Att regeringen ändå obstruerar riksdagens beslut och inte verkställer tillkännagivandena är helt oacceptabelt, tillägger Sten Bergheden.

Åtta nya uppmaningar i vapenfrågor
Här är de åtta senaste tillkännagivandena från justitieutskottet i vapenfrågor:
• 1: Regeringen uppmanas förtydliga och skärpa lagstiftningen för vapensmuggling.
– Det är för att vi ska kunna få stopp på den olagliga införseln av vapen i landet, kommenterar Sten Bergheden
• 2: Regeringen bör låta utreda att flytta vapenslicenshanteringen från polisen till en ny viltmyndighet, ett förslag som nu har majoritet i riksdagen.

”Kan jaga brottslingar istället”
– Jag är mycket glad att vi nu kan få till en översyn och utredning av en flytt av licenshanteringen från polisen till en ny viltmyndighet. Det innebär också i så fall att polisen kan frigöra mer resurser till att jaga brottslingar istället för att jobba med administrativa tjänster som licenshanteringen innebär, säger Sten Bergheden.
• 3: Översyn av de långa handläggningstiderna för vapenlicenser.
– De är idag oacceptabelt långa och skapar problem för såväl jägare, skyttar och vapenhandlare, kommenterar m-politikern Sten Bergheden.
• 4: Översyn av vapenlagstiftningen.
Vapenlagen bör moderniseras för att motsvara jägarnas och sportskyttarnas behov och inte försvåra för legala vapenägare.
– Det är ett tidigare tillkännagivande från juni 2019 som nu upprepas, konstaterar Sten Bergheden.

Upprepad uppmaning om vapendirektivet
• 5: EU:s vapendirektiv.
– Åter är det en majoritet som talar om att vapendirektivet från EU ska implementeras med minsta möjliga påverkan för landets jägare, skyttar och samlare, förklarar Sten Bergheden.
• 6: Tidsbegränsade femåriga vapenlicenser för enhandsvapen.
– Att vi vill slopa femårslicenserna var också med som tillkännagivande i juni 2019, påpekar m-ledamoten.

”Synnerliga skäl” ska slopas
• 7: Begreppet ”synnerliga skäl” ska slopas när det gäller ansökningar om vapenlicenser.
– Vi vill ta bort synnerliga skäl och i stället specificera kraven tydligt. Det här är ett helt nytt tillkännagivande, förklarar Sten Bergheden.
• 8: Licenshantering vid vapenbyte.
– Detta är också ett helt nytt tillkännagivande, där vi vill göra det möjligt att byta vapen direkt över disk. Det kan till exempel vara en vapenägare som vill byta ett hagelgevär mot ett annat och inom vapengarderoben. Då ska det i så fall ske som ett enklare anmälningsärende. Detta skulle underlätta för många jägare och skyttar i landet, säger Sten Bergheden.

Totalt 15 uppmaningar om vapenfrågor
– Jag är mycket glad över även detta tillkännagivande nu har tagits nu av utskottet, eftersom det var ett av förslagen som jag och en arbetsgrupp i Moderaterna tog fram redan 2014 som en åtgärd för att minska handläggningstiderna och underlätta för landets jägare och sportskyttar, tillägger Sten Bergheden.
– Det finns nu 15 tillkännagivanden inom vapenfrågorna med en stor majoritet i riksdagen bakom sig. Det är nu dags att regeringen slutar att sitta på sina händer och börjar leverera till landets jägare och sportskyttar, tycker Sten Bergheden.