Jägarnas Riksförbund, JRF, skriver till Naturvårdsverket att det är fel att slopa allmän jakt på gråtrut. Jaktmöjligheten behövs för att freda andra fågelarter, som är hotade i högre grad än gråtruten.
Foto: Shutterstock Jägarnas Riksförbund, JRF, skriver till Naturvårdsverket att det är fel att slopa allmän jakt på gråtrut. Jaktmöjligheten behövs för att freda andra fågelarter, som är hotade i högre grad än gråtruten.

JRF vill ha kvar jakt på gråtrut

Jägarnas Riksförbund, JRF, protesterar mot förslaget att slopa allmän jakt på gråtrut, eftersom jakten inte hotar arten. Ett jaktförbud på gråtrut skulle istället göra att bland andra ejder hotas ännu mer, när gråtrut tar ägg och fågelungar.

Naturvårdsverket vill avskaffa allmän jakt på gråtrut, som är rödlistad som sårbar.
Artdatabanken bedömer att jakt, tillsammans med andra faktorer, ”ger en viss negativ effekt på populationen”. Det innebär att Naturvårdsverket vill slopa allmän jakt på gråtrut.

Behövs för att freda andra fågelarter
Det är inte speciellt många gråtrutar som fälls, men den allmänna jakten kan behövas för att freda andra fågelarter, resonerar JRF-konsulenten Jens Gustafsson, som skrivit remissvaret.
”Att ta bort allmän jakt kan inte antas ha någon effekt på populationen, utan minskar endast möjligheten att bedriva jakt på fåglar som orsakar skada på andra arter”, skriver han

Ejder mer hotad art
Gråtrut tar många ägg och fågelungar och är ett skäl till att många vadarfåglar och även ejder minskar i antal, konstateras det i JRF-svaret.
I den senaste rödlistan från Artdatabanken har ejder flyttas från kategori ”sårbar” till ”starkt hotad”.
”Gråtrut förekommer i mycket stort antal i Sverige. Även om populationen är något i minskande finns inga skäl att ta bort den allmänna jakttiden”, skrivs det i remissvaret från JRF.