Sveaskogs vd Hannele Arvonen fick, efter bara 1,5 år, lämna sin post med omedelbar verkan.
Foto: Sveaskog Sveaskogs vd Hannele Arvonen fick, efter bara 1,5 år, lämna sin post med omedelbar verkan.

Sveaskogs vd fick sluta genast

I måndags fick Sveaskogs vd Hannele Arvonen lämna sin post med omedelbar verkan. Enligt styrelseordföranden på grund av att det råder oenighet om det statliga skogsbolagets framtida strategiska inriktning.

”Sveaskog står inför flera utmaningar, inte minst att förena ett fortsatt högt uttag av den viktiga skogsråvaran med ökade insatser för biologisk mångfald”, skriver Sveriges största skogsägare – Sveaskog – i ett pressmeddelande.
– Hannele Arvonen har gjort ett utmärkt arbete med att fånga synpunkter, förslag och insikter från organisationen, men styrelse och vd saknar nödvändig samsyn om bolagets strategiska inriktning och hur den kan implementeras varför våra vägar nu skiljs, förklarar styrelseordförande Eva Färnstrand.

Kritik från miljörörelsen
Beskedet kom samma dag som DN publicerade flera granskande artiklar om Sveaskog. I artiklarna kritiseras bolaget för sina avverkningar som förstör för rennäringen, den biologiska mångfalden och klimatet.
Hannele Arvonen, som tillträdde som vd i juli 2019, tror att kritiken från samebyar och miljörörelsen kan ha spelat in i styrelsens beslut att sparka henne.

”Kan alltid göra mer”
– Man kan anse att vd:n inte hanterat frågorna rätt. Man kan alltid göra mer – men kommunikation är alltid bra och ju mer desto bättre. Jag tror att vi generellt kan bli bättre på att förklara mer varför man vill göra saker och skapa förståelse. Men det man har sagt till mig är att man inte tror att jag kan implementera Sveaskogs nya strategi, säger hon i DN.
Tidigare ekonomichefen och vice vd Per Matses är utsedd till tillförordnad vd tills en ny vd utses, meddelar Sveaskog.