• Pinewood

En hård vinter som väcker tankar

KrönikaPublicerad: 2010-03-22 17:38

Vintern 20009/2010 kommer förmodligen att till gå till historien som den värsta i mannaminne, från Dalälven och ned till Skåne. I Norrland har man haft ungefär normal vinter med både mycket snö och kyla. Äldre människor beskriver och jämför den här vintern med krigsvintrarna i början 1940-talet.

Visst har vi haft köldknäppar sedan dess. 1964/65 var en sträng vinter som resulterade att en stor del av rådjursstammen dukade under.
1978 var en vinter med mycket snö, men utan en så sträng kyla som den här vintern, men tog ändå hårt bland rådjur och dovvilt. 1985-1987 var också ett par vintrar som var både snörika och med sträng kyla under några veckor i januari och februari.


Klimatdebatten i fokus
Sedan dess har vintrarna varit ovanligt milda och klimatdebatten har varit i fokus både nationellt och internationellt med alla skräckscenarior som målats upp i media om att vi går mot en allt värmare tid. Eller också som andra forskare vill föra fram att det vi går mot är en ny istid. Hur som helst sätter det här myror i huvudet på en vanlig människa. Trovärdigheten hos klimatforskarna kommer säkert att ifrågasättas fram över. En varm höst och sedan blir det en sådan här extremvinter, vad ska man tro?

Svängningar i klimatet
Jo, det här är vanliga svängningar som förekommer i solens instrålning under tidernas lopp.
Tittar man i historien är det inte ovanligt och med ovanligt menas några tusen år, vilket är ett ögonblick i jordens historia.
Under jordens utveckling har det skett stora vulkanutbrott som påverkade klimatet. Det har också härjat skogsbränder, lika stora som hela Europa, som också påverkade klimatet.
Ett par mil från Katrineholm, där jag bor, finns en stenåldersby som är 6 000-7 000 år gammal. Det man vet är att klimatet var betydligt varmare än idag. 

Odlade vindruvor vid Östersjön
Byns invånare odlade vindruvor och deras husdjur, företrädesvis får och halvtama vildsvin, behövde inte ha något tak över vintern att krypa in i.
Östersjöns stränder låg vid byn vid den här tidpunkten och det var gott om vilt, fisk, fågel, säl, vildsvin och kronvilt och älg.
Tre tusen år senare kom ett kraftigt väderomslag, den så kallade ”Fimbulvintern”, då klimatet blev betydligt kallare. Folk blev tvungna att bygga bättre bostäder för både människor och djur. Granen vandrade in öster ifrån. 

Bistra vintrar, varma somrar
Det här väderomslaget håll i sig åtskilliga hundra år och det man vet är att mellan 1400-talet och till början av 1800-talet var det bistrare vintrar, men även varmare sommar än idag.
Karl X tågade över stora och lilla Bält vintern 1658.
1823 är vad man vet enligt de uppgifter som finns jämförbar med den här vintern.
Hur utfodrade man djuren förr i tiden? Egentligen inte alls. Det fanns inte så mycket att utfodra. Skogarna var i stort uttömda på klövvilt. Vissa år var det gott om skogsfågel, mycket mer än idag, men landsbygdsbefolkningen hade bara att försöka överleva. Barnadödligheten var hög och vargen strök runt stugorna vintertid när det var knapert med mat för både folk och fä.

Sällsynta rådjur
Rådjur fanns mycket sparsamt och de få älgarna som fanns klarade sig själv.
1940 sköts det cirka 8 000 älgar i Sverige. Rapphöns och fasaner sökte sig till människoboningar, där de fick mat och skydd i boss och halmdösar.
Om vi hoppar ett antal år framåt till början av 1970-talet hade rådjursstammen vuxit sig stark. Dovvilt hade kommit ut från hägnen och började sprida sig på många håll i Mellansverige. Kronviltet var fortfarande i sin linda. Det här var något nytt som man ville förvalta på bästa sätt. Litteratur och kurser kom 

Började bygga foderhäckar
i gång i stugorna genom folkbildningens försorg. Man byggde foderhäckar, foderautomater och anlade viltåkrar med olika grödor och på den vägen är det.
Jägarna fick lära sig var foderplatserna skulle anläggas, vilket var viktig för att det hela skulle fungera.
Storskog med lite snö och med fri sikt var viktigt. Likaså att det var fritt från insyn och att det vilda inte behövde passera någon större väg för att komma till foderplatsen. Det senaste är utfodring av vildsvin, men med andra grödor.
Viktigt var också att börja i god tid och sedan fortsätta tills snön var borta. 

Lärde sig av misstagen
Man lärde sig också av misstagen. En liten åkerlycka som såddes med fodermärgkål, som är begärligt, var ofta uppäten av älgar innan vintern kom.
Nu har vi sluppit ett antal vintrar med kyla och mycket snö och klövviltet har skötts sig själva. Man kan nog utgå ifrån att den här vintern kommer ett stort antal rådjur, dovvilt att duka under i slutskedet av vintern, vilket är det nålsöga som måste passeras.
De tidigare uppbyggda fettreserverna från hösten börjar sina och allmänkonditionen är nedsatt.
En sådan här lång köldperiod kommer inte vara för evigt, utan kommer att avbrytas med en eller annan mildvädersperiod, kanske med ett litet regn som inslag. 

Skaren gör läget värre
Det förvärrar situationen ytterligare för djuren med att försöka skrapa fram föda under skaren och sedan att ta sig fram och åter till rast- och matställen. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.
Även vildsvinsuggorna som grisar i den smällkalla vintern kommer att få en hög dödlighet i sina kullar. Men vildsvinen kommer att repa sig ganska omgående med tanke på deras höga reproduktionstal.
En sådan här vinter väcker många tankar. Varför är vissa arter mer anpassade till att klara vintern än andra? Då går tanken till björn, grävling och fladdermöss, som sover bort mörker och vintern. Hade jag haft möjligheten att jag nog sällat mig till den skaran den här vintern.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Tack så mycket för klarspråket, Anders Hermansson.

2010-03-23 12:50

Det börjar uppdagas för allt fler vilket otroligt negativt resultat dessa fundamentalistiska biologer åstadkommit. Med fagert tal har de lyckats lura politikerkåren över hela världen till att i stället stötta deras ekologiska fantasier. Resultatet ser vi, en utarmning av vår fauna, ett onödigt lidande och en förlorad livsglädje för de drabbade. Bör politikerföraktet nämnas? De som idag försvarar vargen idag framstår som idioter. Vi som hela tiden varnat för utvecklingen kan åtminstone peka på konsekvenserna av denna orättfärdiga politik, idel nackdelar.

2. Sluta fantisera om att acceptans av varg är möjlig

2010-03-23 09:29

Det har varit en lång vinter – prologen kom med Climate Gate och vintern själv slog till under det skandalösa klimatmötet i Köpenhamn, lyckligtvis ett fiasko för CO2-sutenörerna. Interpol har angett att man beräknar brottsligheten med CO2-certifikat bara i Europa uppgår till 40 miljarder kronor.
I denna skumma bransch finns SNF och WWF, sistnämnde lovar att om vi skickar pengar till dem så räddar vi isbjörnar från att drunkna. Bedrägeri är en korrekt benämning på sådana löften. Dessa organisationer sviker grovt sina grundares goda intentioner och lånar ut sig till fanatikers onda verksamhet.
En miljard av jordens befolkning lider av hunger och brist på rent vatten, världen blundar och arbetar med att minska CO2-halten! I USA, som brukar ligga före oss, har biologerna på Fish&Game (ungefär Naturvårdsverket) i många år kunnat styra och ställa som de velat med människorna på den amerikanska glesbygden. Exempel är Coronation Island där biologer hittade ett jungfruligt landskap med hjortar och andra djur men utan varg. Biologernas drift att ”återställa” naturen till någon slags urtida nirvana var så stark att de satte ut varg. Resultatet blev att vargarna förökade sig snabbt, åt upp allt de kom åt och dog själva svältdöden. Men innan hade man hittat Isle Royale, en stor ö med älgar och människor men utan varg. Biologernas behov av nirvana vann återigen segrar. Människorna blev utkastade och biologernas våta drömmar gick som av en händelse i uppfyllelse och varg kom till ön!
Resultat är att både älgstammen och vargstammen håller på att utplånas. Men biologerna hade större planer, eftersom varg ansågs utrotad i Yellowstone så satte man ut kanadensisk varg av annan ras än den som förut fanns i Yellowstone. Till enorma kostnader har biologer där (som här) i åratal plottat vargars vandring, noterat deras ätande och pissande och samlat deras bajs, mätt och vägt och fyllt tonvis med papper med meningslösa observationer. Något väsentligt ökat vetande om skadorna på folk och boskap tycks man inte ha ramlat över. Den stora ryska forskning som finns har man aktivt blundat för. Resultatet i Yellowstoneområdet är att hjortstammarna håller på att krascha, boskapsuppfödare i omgivningen ger upp och dvärgbandmask är spridd över ett enormt område och är nu ett stort och farligt hälsoproblem för landsbygdens barn, friluftsmänniskor, bönder, boskap och vilt. Men protesterna börjar bli omfattande och våldsamma. Nye chefen för Fish&Game i Alaska är inte forskare och han förordar fortsatt kraftig decimering av antalet vargar för att rädda renhjordar och övrigt vilt från utplåning. Biologerna försöker få honom avsatt. Sedan Candice Berner tragiskt blev dödad och delvis uppäten av vargar har man i Chigniks skola slängt ut sin uppstoppade varg som var skolans maskot, nu vill man ha ett annat djur som maskot. Vargkramarna där som här jobbar hårt med sin missionsverksamhet i skolorna, de når ut även till den minsta byskola. Men i USA har en tillnyktring börjat, man börjar få upp ögonen för den spridning av sjukdomar och parasiter till folk, boskap och vilt som de stora stammarna av varg och prärievarg orsakar. Men där som här struntar man i alla andra problem som varg orsakar de som bor i vargland. Även hos oss har dvärgbandmasken och situationen i Finland börjat ge de styrande kalla fötter. Alla är nämligen direkt hotade av bandmask till skillnad från övriga skador vargen orsakar. Något hänsyn till folk i glesbygden kan vi aldrig hoppas på från vår tids hjärtlösa fanatiker som drömmer om en landsbygd återställd till premänsklig urskog där man tror balans och ordning rådde. Någon balans existerar inte i naturen, naturen är kaos, rovdjur äter och dödar så mycket de kan utan tanke på bytesdjurens överlevnad. Växtätarna äter allt de kan utan tanke på nästa års bete. Och man bör betänka att över 99 % av alla arter som uppstått på jorden nu är utdöda och det innan människan som art uppstod. Ingen art behövs och ingen art har någon mening.
För vårt ansvar mot oss själva och våra barn måste våra vargar hållas i hägn.

1. Viltvård

2010-03-22 20:53

Jag har varit med och hjälpt Rådjuren överleva vintrar i 30 år.
Marken på 1500ha har hållit en stor rådjursstam.Vår jaktklubb (kallad viltvårdsklubb) utfodrade på ett tiotals platser på marken.
Före 2006 var det slut på utfodringen.Risken var för stor,att dra ihop rådjuren till ett fåtal platser,som då också skulle dra till sig varg och lo.
Efter vintern 2006 kunde vi inte hitta ett enda rådjursspår.
Nu i vinter när snön kom hittade vi spår efter tre rådjur.Vi har nu gjort ett försök att stödutfodra dem. Vid besök på marken för att kolla utfodringen hittades ett varg dödat rådjur.
Mycket tråkigt. Vad skall vi göra? Viltvård eller ingen viltvård.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons