• Allmogejakt

Renskötarna och rasismen

KrönikaPublicerad: 2014-02-27 10:45

Det svenska etablissemanget är på väg att skapa ett allvarligt läge för den samiska befolkningen. Varken styrande politiker eller massmedia verkar överhuvudtaget intressera sig för den svåra situation som två vargar medfört i renskötselområdet i Junsele. Istället lämnas fritt spelrum för en allt mer högröstad pöbelhop på de sociala medierna.

Var är ni politiker som nu står upp för en urbefolknings rätt att bedriva sin traditionella näring? Var är ni som står upp mot den rasism som öppet hånar samerna på sociala medier? undrar Jakt & Jägares Mikael Moilanen i en krönika.

De brukar stå i en lång kö, politiker och opinionsbildare, som vill förklara varför rasism inte passar sig i Sverige.

SVT, till exempel, brukar vara bäst i klassen att rycka in och förklara komplicerade sammanhang när det gäller att få befolkningen att förstå varför Sverige driver en frikostig flyktingpolitik.

Men i det här fallet, när en inhemsk folkgrupp förföljs helt öppet, hör eller ser vi ingenting från den statliga televisionens riksredaktioner.

Det är kusligt tyst.

– Det där kan inte vara sant. Varför rapporterar inte media om det? sa en kompis när jag berättade om renskötarnas situation i Junsele.

Fakta i saken är att två vargar tillåtits bilda revir mitt i ett renbetesområde som klassas som riksintresse i Junsele.


De drabbade vill ha skyddsjakt
Den drabbade samebyn vill ha skyddsjakt och har fått länsstyrelsen och Naturvårdsverket med sig. Det går nämligen inte att bedriva modern renskötsel under ordnade former med vargar bland renarna.

Och då handlar det inte om hur många döda renar som hittats. Det handlar om att man måste tro renägarna, och andra som har inblick i renskötsel, när de berättar om renarna och vargarna.

Man måste förstå att det inte går att välja andra betesmarker, eftersom det råder brist på sådana. Man måste förstå att vargarnas närvaro stressar dräktiga vajor så att de i värsta fall kastar sina ofödda kalvar.

Man måste förstå att hjordarna skingras och sprids över enorma arealer.


Junseletiken kan vara dräktig
En renskötare berättade för mig att tiken i Junsele nu kan vara dräktig.

Han hittade en plats i snön där hon och hannen suttit ihop med varandra och det skapar ångest hos renskötarna. Med kanske åtta vargar i reviret nästa vinter accelererar problemen.

Renskötaren vittnade om hur hopplösheten sprider sig bland kollegorna. De har sparat bara de bästa avelsdjuren till vintern, för att det garanterat ska finnas mat till alla.

De försöker bevaka sina djur så gott det går på dagarna, men när de går och lägger sig på kvällarna vet de att deras värdefulla avelsdjur löper stor risk att hetsas, stressas och dödas.


Pöbelhopen hakar på
På vargföreningarnas internetsidor kämpar man hårt för att piska fram upploppsstämning mot renägarna. Och pöbelhopen hakar på.

På Facebook kan man läsa alltifrån att det är bäst om ”lappdjävlarna lägger ned sin verksamhet” till att det ska vara skyddsjakt på samer. Det är i många fall så grova skrivningar att man undrar om det verkligen finns någon på Facebook som överhuvudtaget tar ställning till vad som är anständigt att publicera eller inte.

Ingen verkar bry sig.

Och var är ni politiker som nu står upp för en urbefolknings rätt att bedriva sin traditionella näring? Var är ni som står upp mot den rasism som öppet hånar samerna på sociala medier?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

44. #40, Mattias, din förklaring är obegriplig

2014-03-03 13:09

Citat: "Eftersom rennäringen inte anses kunna bedrivas med varg i området så har vi fått ett problem med en allt för stor stam av varg krävs i mellan Sverige för den genetiska mångfalden."
Hur har Mattias tänkt visa att vargproblemen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet beror på att vargförekomst gör renskötsel olönsam i dagens Sverige?
Visserligen så angavs i Projekt Varg att renskötselområden var olämpliga för återuppbyggnaden av en ny svensk vargstam. Men trots det så sattes det 1976-77 ut varg i eller i närheten av flera nationalparker där renhjordar förekom, till exempel Stora Sjöfallet, Femundsmarka etc. Avsikten är, och har hela tiden varit, att svenska och finska renskötselområdena skall besättas med vargrevir. Detta inte i syfte att det skall bli färre vargar i södra Sverige. Syftet är tvärtom att det skall bli fler vargar i hela Sverige. Så jag förstår inte ett dyft av din "förklaring". Mattias tycks vara inne på tanken att noll vargar är lösningen för både renskötseln och fåraveln. Det kan jag hålla med om - men varför inte säga det rakt ut? Grunden för dagens ordning är diverse konventioner och avtal som ger samerna visst internationellt skydd, bland annat därför är Sverige indelat i tre rovdjurskötselområden; det södra, det mellersta och det norra. Det mellersta rovdjursskötselområdet är avsatt till vargskötseln, det norra är avsatt till renar, björnar och järvar och det södra är avsatt till matproduktion och människor. Bor du i mellersta rovdjursskötselområdet så har riksdagen bestämt att där skall vargar skötas, inte fårbönder eller människor i första hand. Men varg skall få ha revir i alla tre skötselområdena, och på sikt är tanken att hela landet skall ha vargrevir, står helt tydligt i propositioner mm. Se även http://www.jaktojagare.se/aktuellt/ville-plantera-ut-varg-redan-1973

43. #40 Ok Det har inget med rasism att göra!

2014-03-03 13:08

Men genom att skapa en skendebatt om rättvisa mellan drabbade så accepterar man oavsiktligt myten om att den "genetiska mångfalden" kräver dessa uppoffringar. Det är den myten som bör ifrågasättas. Likaså att myten motiverar att man tar ifrån de drabbade rätten att försvara sin egendom.

42. # 40

2014-03-03 11:15

Om jag har förstått dig rätt så slutar resonemanget med att vi inte skall ha varg ,
varken i renbetesland eller någon annanstans.
Du har alldeles rätt.

41. Mattias, en gammal finansminister sa

2014-03-03 11:15

Misären uthärdas bättre om den delas av alla. Lösningen på "orättvisan" att renägarna på papperet har ett bättre skydd än fåruppfödaren eller säterbrukaren är inte att försämra deras skydd. Tvärtom är detta skydd det kraftigaste argumentet vi har för att jämställa alla näringsaktiviteter med frigående djur. Visa alltså inte avundsjuka mot renägare.

40. Förklaring

2014-03-03 08:38

Detta har inget med rasism att göra. Eftersom rennäringen inte anses kunna bedrivas med varg i området så har vi fått ett problem med en allt för stor stam av varg krävs i mellan Sverige för den genetiska mångfalden. Detta drabbar då dom som bor och bedriver verksamhet i detta område. Jag tycker självklart att samerna skall få skjuta varg som stör och skadar deras verksamhet men det samma skall även gälla för övriga djurhållare i Sverige. Att få sin verksamhet som man drivit i generationer förstörd av rovdjur är en personlig och ekonomisk tragedi. Sen om det är renar, får eller något annat är lika illa. Problemet är att om man politiskt bestämmer i vilka områden rovdjur får vara blir det bra för dom där men någon annan får skiten istället. Det skulle vara väldigt tråkigt om den traditionella rennäringen försvann men lika tråkigt om den traditionella djurhållningen med betes djur försvinner och markerna plantas igen med skog. Om en värmländsk får bonde får lägga ner sin verksamhet på grund av varg är det en klen tröst att renbetes landen är vargfria och lika illa om det hade varit tvärtom. Detta handlar inte om rasism ett ord som är väldigt populärt att använda utan likvärdiga regler för alla djurhållare och inte flytta problem från ett ställe till ett annat. Vargen förstör för väldigt många traditionella verksamheter och att ställa den ena mot den andra är ingen lösning utan gemensamma skydd mot all verksamhet i hela landet.

39. #36 Lika illa för alla?

2014-03-02 18:30

Hur missgynnas fårägarna av att samerna slipper varg? Den sortens rättvisa klarar de flesta sig utan. Men det är ett försåtligt sätt att antyda att samerna har fått en orättmätig fördel. Så argumenterar rasister, småbarn och obetänksamma vuxna.

38. #36, Mattias - förklara vad du menar

2014-03-02 18:29

Citat: "Samernas traditionella djurhållning skall naturligtvis skyddas men inte på bekostnad av en värmländsk fårbondes verksamhet."
Mattias, jag förstår inte vad du menar. Tror du verkligen att det blir mindre "varg" i Värmland om WWF/SNF och Miljöpartiet lyckas i sitt uppsåt att utrota renskötseln så att "vargarna" fritt kan vandra till/från Finland/Ryssland? I så fall lurar du dig självt; avsikten med att ansluta de svenska bastarderna till den ryska vargpopulationen är INTE att det skall bli färre "vargar". Avsikten är att det skall bli fler, friskare och mer produktiva bastarder över hela Sverige. Sedan hoppas WWF, SNF och Miljöpartiet att uppblandningen med ryssvarg blir så effektiv att det inte längre syns att vi skyddar bastarder, men kallar dem "vargar".

37. Mattias(36)

2014-03-02 18:29

Vad du med flera har svårt att förstå är att samerna på sina marker har järv, björn, lo samt örn, att de dessutom ska ha varg, då sker en fullständig kollaps av rennäringen.

36. Lika för alla

2014-03-02 15:52

Varför har renägandet en särställning i rovdjursfrågan? Har full förståelse för deras problem men husdjursproduktion i övriga delar av Sverige är också en tradition som funnits lika länge som rennäringen. Betesdjur försvinner och marker planteras med skog jakten blir lidande. Vissa av våra inhemska hundraser riskerar att försvinna. Kan inte förstå logiken i att rennäringen skall skyddas men löshundsjakt, fårskötsel och det öppna beteslandskapet kan offras. Dom samer som drabbas har naturligtvis enorma problem men det har också andra djurhållare i övriga Sverige i vargrevir. För den enskilde djurhållaren är problemet lika illa oavsett om han/hon har renar, nöt, får eller hästar om dom blir attackerade av varg. Samernas traditionella djurhållning skall naturligtvis skyddas men inte på bekostnad av en värmländsk fårbondes verksamhet. Djurhållning i Sverige är redan hårt ekonomiskt pressad och ingen tål ytterligare kostnader.

35. SD fiskar i grumligt vatten

2014-03-01 22:30

SD:s ogenerade fiske i grumligt vatten vad gäller samernas ställning är oanständigt, och de övriga partiernas påfallande tystnad är talande.
Anders Bockgård, ordf. Landsbygdspartiet Sydost

34. Nej till rasism och nej till varg i renskötselområden

2014-03-01 00:15

Chockerande, skrämmande, beklagligt och fullständigt absurt att det förekommer såna påhopp och förfärlig rasism. Rimligtvis borde fokus ligga på vargens negativa påverkan på rennäringen. Det borde dessutom vara självklart att INTE tillåta vargrevir i renskötselområden. Oaktat diskussionen om varg i renskötselområden eller ej, så får det aldrig förekomma att någon uttrycker sig rasistiskt mot en individ eller grupp oavsett härkomst. OM någon/några uttalar sig om till exempel muslimer," svenskar" eller judar som det gjorts om samer att "det borde vara jakträtt på samer" skulle det ta hus i helsike. Rasism hör inte hemma i ett något samhälle över huvud taget. Och självklart ska samerna ha rätt att bedriva sin traditionella näring på ett modernt och vargfritt sätt. Låt oss fortsätta i samma tankesätt som tidigare " varg ska INTE finnas inom renskötselområden" PUNKT !!! Där finns ju redan alla andra rovdjur som tex björn.
Vi säger NEJ till all form av rasism.

33. E. Drugge

2014-02-28 19:47

Har du verkligen inte fattat problemet eller skämtar du??
DOM FÅR INGEN SKYDDSJAKT!

32. Skyddsjakt självklart

2014-02-28 17:57

Jag vill verkligen att vargstammen i Sverige ska få finnas och växa till. Men självklart måste samerna få rätt att skyddsjaga två vargar som tar revir mitt i renbetesmarken. Skyddsjakt är ju till just för att skydda djur som är någons levebröd och människor. Så var ligger problemet?

31. Blir inte så förvånad över detta...

2014-02-28 14:27

.. när jag ser vad bloggerskan och miljöpartisten Susanne Linde skriver på sin blogg www.filindeblogg.nu, den 15/2. "Endast Sverige svenska idioter har..."
Läs det! Såna här inlägg kommer med jämna mellanrum. Hon skriver alltid elakt, nedsättande och oinsatt om jägare och lata djurägare och får sina "kunskaper" från vargkramarföreningar som hon alltid hänvisar till. En till synes "vanlig svensk djurälskande tant" i en småstadsidyll.

30. Kvällsposten!

2014-02-28 14:26

E-postade artikeln till kvällsposten, har för mig att dom är samma som expressen. Men dom sorterar väl bort!

29. En sak som slog mig

2014-02-28 13:51

I måndags så var det en samekille med colombianskt ursprung som jojkade i Talang 2014. Då man går in och läser alla komentarer så hyllar alla han för att han är den han är.

Då slog det mig att konstigt då en smaeby säger att vi går under för att det är för stort rovdjurstryck då kryper samehatet fram. Varför hyllar dom en kille som jojkar men samtidigt kan nog samma personer hota och visa ett hat mot samerna. Detta är en dubbelmoral som är så typiskt i PK sverige.

Jag hyllar killen för att han hadde en bra jojk och jag lider med samebyarna för att de dukar under pga det stora Rovdjurstrycket.

Sen tycker jag att det är konstigt att ingen blir åtalad för hets mot folkgrupp då dom ger sig på Samerna. Varför blir inte SD åtalade för detta för? SD spär på så att ett nytt samehat kommer att blossa upp igen. Jag förkastar Jimmie Åkesons utspel om renägandet det var ren rasism.

28. Lätt?

2014-02-28 13:50

Det är mycket lättare för svenskarna, både politiker och vanliga medelsvenssons, att tala om vad som är fel utomlands. Kanske vore bra att städa framför egen dörr först.

27. Om 30 år...

2014-02-28 13:12

... så kan svenska mellanstadieelever läsa följande i sina historieböcker;

”Den slutgiltiga lösningen” av rovdjursfrågan syftar på ekofascisternas planering och genomförande av en systematisk avfolkning av Sveriges landsbygd till fördel för rovdjuren och då framförallt vargen. Vid ekofascisternas årskonferens, Vargsymposiet i Vålådalen 2014, beslutades det hur den slutgiltiga lösningen skulle organiseras och implementeras administrativt och logistiskt. Konferensdeltagarna, som representerades av Miljöpartiet och en handfull s.k. miljöorganisationer, enades om att samverka i verkställandet av illagisering av bl.a. rennäring, fäbodbruk, djurhållning (utanför köttfabriker) och allmogejakt.

I en direkt följd av att illagisera jakt enades man dessutom om att omedelbart efter verkställandet konfiskera alla jaktvapen och jakthundar för skrotning respektive avlivning.

Ännu en mörk period i Europas dystra historia var dessvärre ett faktum.

26. Jägare och Same värnare

2014-02-28 13:11

Vargfanatiker är tydligen större till antalet än Jägare och Samer som blir drabbade av varg. Politiker ser till sitt eget bästa med tanke på antal röster,därför må hända denna diskriminering.

25. Utbredningsområdet i Sverige ska vara hela Sverige

2014-02-28 11:29

Det är en stor skam för EU och för Sverige att Moilanen helt korrekt kan konstatera att, citat: ”Varken styrande politiker eller massmedia verkar överhuvudtaget intressera sig för den svåra situation som två vargar medfört i renskötselområdet i Junsele.”
Och detta är ändå snällt skrivet; riksdagen antog den 10 december 2013 regeringens proposition ”En hållbar rovdjurspolitik”. Denna lagstiftning är en fortsättning av, och hänvisar till, tidigare lagstiftningar, särskilt 2009 och 2001. Upprepade gånger har därför riksdagen i sin lagstiftning slagit fast att det i Sverige skall finnas en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus och med hela Sverige utom Gotland som utbredningsområde. I den senaste lagstiftningen poängteras särskilt att renskötselområdet ingår i vargens utbredningsområde, men riksdagen försöker göra denna olagliga lag laglig genom passusen: ”att vargens förekomst i renskötselområdet i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada”. Det finns naturligtvis alltid områden där vargen gör minst skada! Detta är en formulering för utrotning av renskötseln med syfte att över Finland knyta ihop den svenska inavlade och isolerade stammen av vargbastarder med den stora ryska vargpopulationen. Formuleringskonsten känns igen från andra rasistiska regimer, till exempel har
professor Klas Åmark sammanställt en del forskning om Sveriges förhållande till nazismen. Där påvisar han tydligt att flera tyska raslagar tillämpades också i Sverige på 30- och 40-talen. Man kan tycka att det borde ha varit en lärdom för dagens svenska politiker, men 70 år senare så drar sig Sverige regering sig inte för att föreslå en rent rasistisk lagstiftning och Sveriges riksdag drar sig inte för att anta en rasistisk lag som applåderas av EU.
Ett citat från Maria Ågrens (2013): "Nationell förvaltningsplan för varg: "Personer som kände låg tilltro (till myndigheterna!) kände sig mer rädda (för varg)". I Ockelbo verkar tilltron särskilt låg, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18452248.ab.

24. Respekt!

2014-02-28 11:28

Mikael, du har stor respekt för dig och ditt arbete och tycker det är ett otroligt viktigt arbete du gör!
Tyvärr så kan man inte tycka det om den övriga journalistkåren som verkar vara totalt vridna i vänster och miljöpartistisk anda!
Fortsätt med ditt suveräna arbete!

23. Sverige var...

2014-02-28 11:28

...det första landet i världen som grundade ett rasbiologiskt statligt institut, 1921 i Uppsala. Det hade nära kontakter med tyska rasforskare, som sedan kom att arbeta för Tysklands nazistregim. En tillgång och förebild för Hitler.
Ta en titt på vilka som skapade detta så ser man vilka partier som är dokumenterade rasister...

22. Landsbygdspartiet

2014-02-28 11:27

Så Stockholmare jag är så tänker jag rösta på Landsbygdspartiet Oberoende. De arbetar både för landsbygdsbefolkningen och många Stockholmare som vistas där ibland och kanske har. Sina rötter där.

21. Ja, jisses vilket land vi bor i

2014-02-28 11:26

...Sjukt är bara början av orden ja vill nämna. Hjälp från media går tyvärr inte för tragiskt nog för samerna och folk i vargbältet så har dom fel färg för att media och politiker skall börja prata om rasism,
eller som värnarna säjer större delen av befolkningen?

20. Ser inget, hör inget, säger inget...

2014-02-28 11:25

Politiker och journalister kan inte höra eller se så mycket när man har huvudet i sanden...

19. Anders

2014-02-28 11:25

Jag har skickat till Filipstads tidning. Jan Bergstams gamla arbetsplats som chefredaktör.

18. Höj rösten argumenten är svaga

2014-02-27 20:41

Sade en gammal lumparkompis en gång och så är det ju med "kramarna".

De skriker och domderar men har ingen empati med de som drabbas.

17. Allt

2014-02-27 20:41

... För heligheten onödingen

16. Åkesson...

2014-02-27 20:41

...hade också synpunkter när det gäller samer då han var på Jokkmokks marknad. Det gäller ju vår urbefolkning.
Vem f.n ska man rösta på till hösten? Kan folkaktionen få ihop så många röster att de kommer in i riksdagen?

15. Ett bra inlägg som behövdes!

2014-02-27 17:07

Tyvärr är riksmedia med i hetsen mot samerna och kommer aldrig att skriva om detta. Vi har i den Svenska kultureliten grogrunden till en ny era med "övermänniskor" och lägre stående vanligt folk....

14. Inte bara .....

2014-02-27 17:05

Mycket bra Mikael.
Det är inte bara samerna som utsätts för rasism, men mest. Jag skulle vilja späda på med hela jägarkåren som idag nästan är omyndigförklarad enligt endel organisationer på rovdjurs-värnarsidan. Vi är också hotade på många olika sätt.

13. Bra Mikael

2014-02-27 17:05

Åter en gång har Du Mikael Moilanen lyckats sätta fingret på en öm punkt för många i Sverige i dag. Samma fråga som du tar upp här har nog många ute i byarna funderat på. Dom som inte funderar är kvällspressen och Sveriges television. Inte ens Sollefteå Komun politiker tar bladet från mun

12. Svt och SR

2014-02-27 17:05

Statlig oberoende media?
Rovdjurslobbyn verkar styra hela Sveriges radio och tv. Man borde visa det Norska tv programmet ulvemystriet.

11. Bra # 7

2014-02-27 17:05

Vidarebefodra denna länk till era Länstidningar, jag har skickat till Värmlands Folkblad och Nya Wärmlandstidningen, bara att trycka på knappen, tipsa en vän påp denna sida.

10. Falu-Kuriren - Dala-Demokraten ?

2014-02-27 17:05

Eftersom vi också har en sameby i Dalarna, så är vi många som med spänning väntar på kommentarer från ledarskribenterna i dalatidningarna. Viktigt också med tanke på den uppenbara rasism som kan skönjas i detta ärende.

9. Var dag...

2014-02-27 17:04

De frågorna ställer vi oss dagligen var de människor (läs politiker) är som säger sig tycka det är viktigt att rennäringen ska kunna fortleva som en del av det samiska kulturarvet.
På Regeringskansliets hemsida står det att läsa att -Staten har ett övergripande ansvar för att rennäringen kan fortleva som en del av kulturen. Rennäringen ska bedrivas så att den ger en tryggad försörjning på ett ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt långsiktigt bärkraftigt sätt.

Men vi ser så sällan att den kulturella långsiktiga bärkraftigheten tillgodoses från statens sida.....

8. Bra Mikael!

2014-02-27 13:41

Håller med nr.3. Bra skrivet !
Märkligt att ingen från media reagerat!

7. Alla ni som...

2014-02-27 13:41

...har Facebook och Twitter mm. Se nu till att sprida och länka denna krönika till allt och alla ni kan. Folk måste få veta om den rasism och förföljelse som råder på sociala medier mot vår urbefolkning.

6. Väl skrivet!

2014-02-27 13:41

Mycket kloka åsikter. Mikael!
Jag tycker att det är otäckt att läsa alla påhopp på samerna som publiceras i olika media. Och som Du är inne på, var är de journalister, som säger sig försvara demokratin och den lilla människan?
Dagens situation har otäcka likheter med fascismens agerande på 1930-talet i Tyskland. Vissa i samhället gör sig breda och tror att de är övermänniskor och att denna överlägsenhet ger dem rätt att bestämma över andra människor. Och tillåts så göra - utan att de, som borde veta bättre, protesterar. Trots att okunnigheten hos de självutnämnda övermänniskorna är uppenbar för alla, som inte blundar för den.
Hur har det kunna bli så?

5. Bedrövligt

2014-02-27 13:40

Rasismen mot samer har antagligen alltid funnits i olika grad och nu fick den nytt syre och din fråga var antirasterna finns i den här frågan är högst berättigad.
Jag upprepar det jag alltid har sagt. Varg eller ej i Sapmi måste vara samernas eget beslut. Att storsvensken tvingar på dom vargen i den utsatta position rennäringen befinner sig i är en nationell skandal.

4. Politiker

2014-02-27 12:05

Våra politiker är av samma skrot och korn som
de på Facebook.

3. Civilkurage

2014-02-27 12:05

Du har ett stort civilkurage Mikael Moilanen! Fortsätt så...

2. BRA!

2014-02-27 12:05

Fint och sakligt skrivit.
Hoppas att det har även blivit skickat till politikerna, både på lokal- och riksnivå.

1. Fullkomlig blockering...

2014-02-27 12:04

...är det vad som råder i nuläget att sedan landets statsminister i massmedia proklamerar att han ömmar för flyktingar och och mot rasismen.
Det måste väl fgå att anmäla till någon obefläckad instans, eller är det här det nya samhällets signum, att offra en folkgrupp, men gå ut i massmedia och spela skenhelig. Ynkendom skall skrivas i neonskrift vad gäller nuvarande regering eller dom som instämmer.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons