• Älgskadefondsföreningen

Ska JRF bli ”nyttiga idioter”?

KrönikaPublicerad: 2010-02-10 13:23

Jägarnas Riksförbund, som ger ut Jakt & Jägare, har fått ett regeringsuppdrag. När sövda och flyttade vargar släpps fria i ett område ska JRF vara med och förankra vargflyttningen.
Men Jakt & Jägare får inte vara med och fotografera hur det går till när vargar sövs och märks, enligt vargforskaren Håkan Sand.

Att bilderna kanske hade behövts för att klara regeringsuppdraget hade Håkan Sand inte en tanke på. Enda motiveringen var att det bara är Jägareförbundets reporter som fått delta vid en vargmärkning eftersom förbundet ”finansierat en del av vår forskning i nästan tio års tid”.
JRF har försökt att få ta del av namnen och adresserna i jaktkortsregistret. Naturvårdsverket, och även rättsliga instanser, har sagt nej.

Nå ut till jägarkåren
Registret hade behövts för att JRF skulle kunna nå ut till jägarkåren för att genomföra regeringens allmänna uppdrag att informera om viltvårdsfrågor.
Ett av skälen för att neka åtkomst till registret är att känsliga uppgifter om vapenägare inte ska spridas. Det är i praktiken närmast är en förolämpning mot Jägarnas Riksförbund med tanke på att Jägareförbundet, som också har ett allmänt uppdrag, får adresserna.
Att JRF skulle ha nytta av registret även i frågan om vargflytt spelar ingen roll.

Inget samråd om vildsvinen
Det finns ett tydligt ställningstagande att båda jägarorganisationerna skulle samråda om vildsvinsfrågan, men det har inte skett. Jägareförbundet såg till exempel till att JRF inte fick en plats i gruppen som skrev ”Vildsvinsförvaltning i samverkan”, där böndernas LRF och övriga aktörer ingår.
Att Jägareförbundet däremot vill samarbeta med JRF om att förankra vargflytt är inte märkligt. Det är ett uppdrag som de inte vill ha på egen hand, eftersom det garanterat skapar massiv motvilja bland jägarna i hela vargbältet i Sverige.

Lenins ”nyttiga idioter”
Sovjetledaren Lenin myntade begreppet ”nyttiga idioter”. Han syftade på personer som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas.
För mig är det glasklart.
• JRF bör inte bli ”nyttiga idioter” och förankra ett vargflyttande som medlemmarna i varglänen inte vill ha.
• JRF ska vara en demokratisk medlemsorganisation.
• JRF-ledningen ska verkställa vad medlemmarna vill, inte vad regeringen vill tvinga förbundet till genom att villkora utdelningen av jaktkortspengar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Gunnar på Kroppefjäll

2010-02-14 21:30

Av i detta forum relaterade opinionsundersökningar framgår tydligt hur folks åsikter om varg har ändrats snabbt. Och skulle enbart mina referenser ovan bli översatta till svenska och publicerade i de största dagstidningarna så skulle kraven på utrotning av frilevande varg i Sverige bli allmän, både hos stadsbor och hos folk på landet. På ryska finns dessutom enorma mängder vetenskapliga rapporter om varg som svenska forskare uppenbarligen aldrig läst och heller inte vill läsa. Sann information undanhålls allmänheten, i stället matas vi med lögner från program typ ”Naturmorgon” och vargkramande på TV. Priset för denna långvariga och lögnaktiga indoktrinering kommer att bli högt både för politiker, allmänhet och för vargar.
Att ljuga i vinningssyfte är bedrägeri. När det gäller varg är vinningen uppfyllande av en tro, lön, statliga bidrag eller ökade möjligheter att tigga gåvor från allmänheten. Totalt sätt är detta frågan om mycket stora pengar som hamnar i någras fickor. Lögnen är att man genom utbildning med tiden kan få allmänheten att välkomna varg i sin omgivning. Detta är bedrägeri och det är pinsamt att regering och riksdag accepterar bedrägeriet på folks bekostnad. De som underhåller lögnen är i första hand WWF liknande utländska organisationer. I Sverige har vi SNF men tyvärr även SJF.
Det finns bara ett känt sätt att nå "acceptans" för varg och det är vad som nu tillämpas i Sverige: Med våld, blodigt våld, tvingar staten berörd allmänhet att underkasta sig den beslutade politiken. Vart tog demokratin vägen?
GpK: Vad du menar med dina exempel förstår jag inte, utveckla lite är du snäll.

23. Historien lär oss

2010-02-13 23:32

Det finns få exempel från historien som visar att undfallenhet inför den vid tiden rådande makten har lett till någonting positivt för den utsatte. Däremot finns många exempel på motsatsen!
Hade människor en gång vikit ner sig inför makten och inte tagit kampen, hade statare troligen fortfarande varit statare!

22. Bevisligen Gunnar

2010-02-13 00:00

så fungerar det inte att falla undan och snällt gå i kopplet heller som du förspråkar,detta har SJF sysslat med
hela tiden i vargfrågan,och detta har inte gett någonting...inte en endaste ynka framgång.
Jakten då? Ja inte tusan har den tillkommit på grund av SJF,undfallande
det kan jag garantera dig...det är motsättningarna mot varg som tvingat fram den.

21. BEDRÄGERI ?

2010-02-13 00:00

Skriver G.på K. Består av att de som verkligen behöver hjälp i dagsläget är äldreomsorgen, skola, lasarettsenheter m.m. Så kan REGERINGEN tillåta att det bortkastas miloner på miljoner på ett pro tjekt som vargens bevarande? Detta är ju inte klokt oavsett vad man har för uppfattning om vargfrågan måste vi väl ändock konstatera att detta är höjden av vansinne! Gammla sjuka olycksfall m.m. ska bli till ett undantag enbart för besparingar, vad kostar det inte med dett så innehållslöst som vargprojektet, skandalöst av beslutsfattarna i regerings ställning!!!

20. Håller inte.

2010-02-12 23:59

JRF riskerar att marginaliseras allt mer.
Orsak extremism, typ nollvision och allmän opålitlighet.
Är det verkligen så viktigt att få stå och skrika att vi vill ha noll varg utan att någon lyssnar.

19. Vad är väl inte bedrägeri?

2010-02-11 15:51

Anders Hermansson mfl. ställ dig frågan noga ?
Vad är momsen ?
Vad är fastighetsskatten?
Vad är förmögenhetsskatten?
Vad är NVV och LST?

Allt är väl ändå en form av politiskt bedrägeri eller? varför skulle rovdjurspolitiken stå utanför!
Om nu politikerna själva inte inser vad andra organisationer, myndigheter och personer ställt till med i fråga om vargens återkomst, då MÅSTE väl den förnuftiga människan hjälpa politikern tillbaks på spåret??
Frågan är då bara HUR ?
Bevisligen fungerar inte glada tillrop och högljudda basuner.
Eller har du/ni någon annan information om att regeringen plötsligt ställt sig på oss jägare/ortsbefolkning och drabbades sida?
Att nå ett slutmål är oftast förknippat med omvägar.

18. Ytterligare en hake, Gunnar!

2010-02-11 15:50

Du skriver att det inte finns en beslutsfattande politiker som är beredd att lyssna på oss idag. Ursäkta, men har inte en del av dessa politiker röstats fram av landsbygdens människor, som en stor del av oss jägare tillhör?
Har vi röstat fram representanter som inte lyssnar på oss, får vi väl se till att dessa får syssla med någonting annat. Politikerna är ju utbytbara, vilket inte väljarkåren är, ska vi komma ihåg.
Om det har blivit negativt att stå för sin uppfattning, då har allt som mina föräldrar en gång inpräntade i mig slagits i spillror!

17. Gunnar på Kroppefjäll, det finn en hake ..

2010-02-11 13:35

Citat GpK: "vargen får ökad acceptans". Här har du den stora haken. Om du förespeglar politiker att vargen kan få "ökad acceptans" så är det knappast sant. Jag är fullständigt övertygad om att frilevande varg aldrig kan komma i åtnjutande av något som kan kallas acceptans från lokalbefolkningens sida. Då är det bättre att vara ärlig, tala om för politikerna att vargen är omöjlig i bebodda trakter på grund av sin storlek, sitt jaktsätt och sitt spridande av livsfarliga parasiter och sjukdomar. Att som SJF hela tiden förespegla politiker att man genom utbildning med tiden kan få lokalbefolkningen att acceptera varg är en form av bedrägeri. Det finns inget exempel på att detta är möjligt, motsatsen finns dock i överflöd över hela den norra hemisfären.

16. Dags att vakna upp jägarkamrater!

2010-02-11 12:45

VEM tror med handen på hjärtat, att det finns en enda beslutsfattande politiker som är villig att lyssna på våra argument idag? Detta när vi öppet bedriver pajkastning både inom och utanför jägarorganisationerna. Lägg därtill att politikerna har ett "EU-måste" på sig att husera denna Ulv i landet, och på toppen av det, basunerar vi ut ett krav på noll vargar i landet.
Det finns ju ingen chans i världen att flytta fram positionerna, eller bli tagen på allvar bland beslutsfattarna.
Bevisligen finns det inte heller en endaste journalist/media som är villig att på ett sakligt vis framföra jägarens syn/åsikt eller kunskaper. Eller har jag missat något?
Självklart skall JRF vara en organisation för medlemmar och föra deras talan i sak och handling, men det är sannerligen dags att vakna upp till den musik som råder 2010.
Vi måste inse att innan vi nått fram till beslutsfattarna med fakta, erfarenhet,kunskap och dialog som vår starka plattform, är allt annat bara kontraproduktivt.
Om vi istället satte oss ner i dialogform och samtalade kring regeringens funderingar kring hur dom tänkt sig i praktiken att:
a) vargen får ökad acceptans b) genetiskt stärkt c) omplaceringar av revir/individer?
Ja då skulle med all säkerhet även den mest naiva politiker inse, att utan oss kommer detta ALDRIG att fungera i praktiken.
Då har vi möjlighet att bevisa den kunskap/erfarenhet denna organisation besitter. Tillika den kraft som finns bakom en enad jägarkår, att upprätta balans och förnuft i sveriges natur.
Vidare skulle vi till skillnad från idag, kunna ställa krav och förutsättningar vad gäller antal, regioner och förvaltning.
Det handlar om att få trovärdighet hos politikerna för att bli den samtalspartnern. Där är vi absolut inte idag ! Vi är ansedda som högljudda motvalsmänniskor.
Så till dig TyskTerrier och alla andra som menar att vi skall inte försöka i dialogform komma fram till en första stegets kompromiss: Vad är alternativet? Att återigen bli totalt överkörda som så många gånger tidigare
Varje jägare borde fundera kring hur man uppnår ett slutmål. Oftast är det genom ett målmedvetet handlande. Att få motparten inse fakta, konsekvens och åtgärd. Men först måste motparten se oss som kompetent i frågan!

15. Samarbete

2010-02-11 11:24

Den som har varit med länge och minns alla nedlåtande omdömen om vårt förbund kan bara konstatera att ingenting är förändrat i sak. Eftersom vi behandlas som något man inte behöver bry sig om så vore det bättre att avstå från det årliga bidraget och därmed vara oberoende av stat och regering. Öka årsavgiften med motsvarande belopp och då kan vi visa att vi står upp för vårt oberoende förbund. Att gå i ledband eller som nu i ett strupkoppel kommer inte att accepteras av medlemmarna.
Fram för ett fritt Jägarnas Riksförbund.

14. Lättare att säga ja

2010-02-11 09:14

Det är så rätt G i K. Desto mindre man vet, så är det lättare att fatta beslut. Om man får vara med och ta mycket information, så är det svårare att ta välja det bästa. Med begränsad och riktad information, är svar/beslut enklare.
För att ta ett riktigt och bra beslut, skall alla omständigheter vägas in.
Att sedan medlemsorganisationer skall arbeta för medlemmar och deras vilja, är en självklarhet, oavsett motstånd.
Det är först när du själv är drabbad, som du förstår eländet.

13. Gunnar på Kroppefjäll

2010-02-11 09:13

Det är just det det handlar om här, att rätta in sig i ledet och vika sig för osakligheter. Om inte våra organisationer kan stå för vad vi medlemmar vill i debatten kommer just trovärdigheten att gå förlorad.
Vem tar en intresseorganisation på allvar som inte bryr sig om sina medlemmars ståndpunkt en gång? Till och med SJF har insett det denna gång, och för en gångs skull drar våra föreningar något så när åt samma håll.
Nu gör ju du själv vad du inte vill att förbunden skall göra, du drar åt ett annat håll...

12. Handlar inte om "snällt i koppel", Anders Ljung

2010-02-10 19:26

Det handlar inte om att starta nya organisationer eller rätta in sig i ledet, eller vika sig för osaklighet.
Vi jägare måste omgående inse att vi spelas av banan och all trovärdighet förintas, om vi inte har kraften att nå ut till svenska folket via saklig, trovärdig och sansad debatt.
Därefter kan JRF lägga ribban och bli en dialogpartner med beslutsfattarna.
SJF åtnjuter ju tyvärr den ställningen redan av politiska orsaker, vilket knappast gagnar svenska jägarkåren i denna synnerligen tuffa uppförsbacke.
Ju mer vi bråkar/skriker/trotsar mellan jägare, ju mer trovärdighet försvinner för sakfrågan. Och den måste förbli glasklar = En vargpolitik förenlig med människans villkor.

11. Någon tog min godispåse, så nu är jag ilsken!

2010-02-10 18:46

Hur skall svenske jägaren någonsin få sitt skamfilade rykte upprättat? Detta när våra organisationer beter sig som småbarn som just blivit av med sin godispåse. Dom fick vara med men inte vi, så nu skall vi minsann sätta oss på tvären!
Om det finns ett spår av seriöst agerande från JRF, så måste väl i herrans namn ALLA inse att det är så i den milda grad kontraprduktivt att spela sårad och trotsig i detta känsliga läge av rovdjursdebatten?
VEM tror ni tar JRF på allvar i framtiden, om vi gemensamt inte följer den väg som stakats ut för tillfället? Ingen kommer ens att bry sig om den minoritet jägare med höga röster inom JRF som anser sig åsidosatta, överkörda och ohörda idag.
Vargen har ställt till så mycket skada och fördärv i naturen, att det totalt har spårat ur. Detta är uppenbart regeringen också informerad om. Dom gör nu akutåtgärder för att komma i ett hanterbart läge igen.
Ska då vi jägare stå som småbarn och skrika ut vårt missnöje med vad vi inte finner för OK mellan organisationerna och myndigheter??
Vi borde istället agera proaktivt i media, visa fakta och se till att alla beslutsfattare inser vikten i att få kontroll på vargexplosionen i sverige istället. Men inte en endaste röst gör sig hörd där den borde. För vi har fullt upp med att gapa på våra egna istället.
Hade jag varit bevarandefrälst, skulle jag skrattat mig varm kring denna fars av dårskap.
Att nå ett mål, innebär ofta att man får ta skogsvägen med alla dess kurvor istället för den raka motorvägen!!!
Innan vi jägare inser det, är vi förmodligen överkörda.... IGEN!

Redaktionell kommentar:
Till och med Jägareförbundet har kommit till stadiet att de inte vill förankra vargflytt utan att få igenom några motkrav. De vill alltså inte heller följa den väg som stakats ut av miljöministern och har satt sig på tvären. Det är kanske bäst att du bildar en egen, tredje jägarorganisation, ”Gunnar”, som går snällt i kopplet. Frågan är hur många medlemmar du skulle få...
Se den här artikeln:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=411573&context=60321
Anders Ljung, Jakt & Jägare

10. Nu vet vi i alla fall...

2010-02-10 18:15

...var chefredaktören står i frågan, vi får innerligt hoppas att styrelsen har samma synsätt och inte vill betrakta sig själva, eller framstå, som "nyttiga idioter"...

9. Mycket bra

2010-02-10 17:51

Håller helt o fullt med dig, Anders.

8. Mycket bra

2010-02-10 16:45

Men någon debattartikel kan jag inte se den som. Så vitt jag förstår kommer den bara att debatteras av sådana som är med SJF och de övriga jaktmotståndarna, som tack vare den öppna policyn JRF har får tillfälle att debattera här på siten. Som medlem samtycker jag och säkert de flesta helt. Varg = slutjagat, och det är inte min vilja i alla fall

7. Håller med dig, Anders

2010-02-10 16:43

Låt Jägareförbundet skapa acceptans på landsbygden själva. Hoppas att alla i förbundsstyrelsen har samma inställning den 17/2.

6. HÅKAN SAND?

2010-02-10 16:43

Har du inte trampat ordentligt i klaveret nu? Tror ni forskare att ni kan styra och ställa som ni vill, ta reda på fakta först innan ni "du" tar till en sådan maktutövning att förbigå det som miljöministern har kommit fram till, att båda förbunden ska samverka i VARGFRÅGAN!
Lämna nu ut ett försvarsbart svar VARFÖR fick inte J&J vara med vid detta aktuella tillfälle? Se vidare vad jag skrev under den andra artikeln, om att J&J inte fick vara med och fota märkningen!
Anders, bra att du tar upp detta, trots att ni blivit skymfade av förfarandet, även från en kommentar i det tidigare reportaget, vi håller på dig!

5. Helt rätt, Anders

2010-02-10 16:41

Det är ett ständigt givande och tagande. SJF ger oss inte något. När det nu är pay time vill de ha med oss. Det är dags att det kostar dem något 10 000-tal medlemmar när de ensamma deltar i projekt som ger en ökad vargreproduktion och ytterligare salt i såren för jägarna.
Jag är inte speciellt förvånad över att SJF tyckte de nya viltförvaltningsdelegationerna "var värda att prova".
JRF representanter är därmed borta och kan inte längre påverka beslut när Viltvårdsnämnderna försvinner. Eftersom SJF är så mycket större än JRF kommer de säkert att få den enda jägarrepresentationen i det nya forumet. Vi är nu plötsligt tillbaka i den gamla ordningen att jaktvårdskonsulenten är känsstyrelsens sakkunniga och SJF har jägarnas enda röst. De styr själva den årliga tilldelningen och jakttider.

4. Bra, Anders Ljung

2010-02-10 16:40

Tack för att du är tydlig. Det går inte att vara tveksam i en så avgörande fråga som detta nu är, man måste ta ställning. Vi får se hur SJF hanterar frågan nu, det ska bli riktigt spännande.

3. Anders Ljung

2010-02-10 16:40

Hur gick det till: "Jägareförbundet såg till exempel till att JRF inte fick en plats i gruppen som skrev ”Vildsvinsförvalning i samverkan”, där böndernas LRF och övriga aktörer ingår." Var på ett kretsmöte där frågan: "Är inte JRF med?" kom upp. Svaret från den föreläsande Jägarförbundsrepr var "Nej".

2. Tack Anders!

2010-02-10 13:55

Mycket bra formulerat, Anders! Detta var några sanningens ord som värmde i dessa bistra tider.

1. Håller med Anders Ljung

2010-02-10 13:52

Till 100% Vi i JRF skall inte jobba emot oss själva. Utan vi skall jobba för att kunna återfå våran ordinarie jakt. Som den var innan vargen förstörde den.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere