Inom kort väntas beskedet hur det blir med vargjakt i Sverige. Om man bestämt sig för en nolltillväxt under 2012 hade man enligt en av forskarnas beräkningsmodeller kunnat skjuta 54 vargar utan att stammen hade minskat.

Inom kort väntas beskedet hur det blir med vargjakt i Sverige. Om man bestämt sig för en nolltillväxt under 2012 hade man enligt en av forskarnas beräkningsmodeller kunnat skjuta 54 vargar utan att stammen hade minskat.

Vargen i Sverige mår prima!

Naturvårdsverkets beslut om att avliva flyttvargen i Junsele har väckt ett ramaskri bland vargvännerna. På olika debattsidor kan man få intrycket av att vargen i Sverige far illa och är nära utrotning. Så är dock inte fallet, utan den ”svenska” vargstammen förökar sig och sprider sig med rekordfart, konstaterar Jakt & Jägares Leif Andersson.

I juni 2011 fick forskarna inom Skandulv i uppdrag att ta fram beräkningar för olika beskattningsnivåer av vargpopulationen under 2012 och 2013.

Enligt ett tidigare riksdagsbeslut var målet att den svenska vargstammen inte skulle överstiga 210 individer.

Men den 17 augusti 2011 tog regeringen bort målet på 210 vargar. Sedan dess har antalet gråben skjutit i höjden.

260-330 vargar förra vintern
Vid inventeringen vintern 2011/12, alltså ett halvår efter regeringsbeslutet, beräknades stammen ligga på 260-330 individer.

Man ska då veta att kraven för att kvalitetssäkra inventeringarna i Sverige är mycket stränga till skillnad mot vissa andra länder där det mer handlar om en ”höftning”.

Sedan vintern 2011/2012 har det skett ytterligare en föryngring, som ännu inte är räknad och om några månader kommer nästa omgång med valpar.

Enligt rapporten från Skandulv varierar tillväxttakten stark från år till år men i genomsnitt ligger den på 19 till 22 procent. Ibland har den legat så högt som 25 procent.

Jakt på 54 vargar för nolltillväxt
Om man bestämt sig för en nolltillväxt under 2012 hade man enligt en av forskarnas beräkningsmodeller kunnat skjuta 54 vargar utan att stammen hade minskat.

För år 2012 beslutade Naturvårdsverket att max 32 vargar fick skjutas i samband med skyddsjakt, vilket alltså innebar att stammen skulle fortsätta att öka.

Av dessa blev endast 16 stycken avlivade vid skyddsjakt, medan fyra sköts i enlighet med paragraf 28 i jaktförordningen, alltså då någon djurägare tvingats skjuta varg i nödvärn för att skydda sina djur.

Näst efter skyddsjakten, som företrädelsevis bedrivits i områden med renskötsel, är trafiken den vanligaste dödsorsaken för varg.

Trafikdödade vargar räknas ej in
De tio vargar som dödades i vid trafikolyckor under förra året räknas inte in i den det utrymme som kunde fällas under skyddsjakt.

– Vargarna som dör i trafiken ingår i den bakgrundsdödlighet som vi alltid räknar med och räknas inte med i gruppen djur som kan skjutas, säger vargforskaren Olof Liberg.

Av tabellen från Naturvårdsverket framgår vidare att man inte hittade någon varg som dödats genom tjuvjakt.

Bygger på tre individer
Att Junseletiken väckt sådan uppmärksamhet i forskarkretsar beror på att hon inte är släkt med de vargar som finns här sedan tidigare och därmed för nya gener.

Vargstammen i Sverige bygger på tre individer som fick valpar i början av 80-talet. Under 90-talet kom ytterligare två nya hanvargar in och fortplantade sig, något flyttiken ännu inte hunnit göra.