• Pinewood

Det norska vargkriget har börjat

KrönikaPublicerad: 2016-09-22 11:48

Nu försöker militanta rovdjursvänner stoppa vinterns vargjakt på 47 vargar i Norge. De erkänner öppet att människor som driver gröna näringar på landsbygden är de som ska ta smällen av en växande vargstam. De vill förbjuda löshundsjakt och får på lösdrift.

Vargvännerna i Norge är ungefär lika militanta som de mest extrema värnarna i Sverige. Så fort de får chansen polisanmäler de människor som varit inblandade i dödandet av en varg, eller drabbats av vargens härjningar. Lägger polisen ned ärendet överklagar de.
De åker runt under licensjakter och skyddsjakter och filmar människor närgånget. De lurar i journalister att de släppt vargliknande hundar i områden där skyddsjakt pågår. Om någon de uppvaktar i sin fanatism tappar humöret har de kameran beredd och lägger de ut filmen på Internet. Och polisanmäler, naturligtvis.
Människor som är skeptiska till vargpolitiken stigmatiseras som varghatare och politiker som tar vargproblemet på allvar utmålas som korrupta.

Får utrymme i media
Precis som i Sverige har journalistkåren och kultureliten fullt förtroende för dessa vargvänner. De bjuds in av medierna att uttala sig och de får hålla anföranden för politiker på olika seminarier och konferenser. Jag har faktiskt aldrig sett en enda kritiskt granskande ansats i norska medier när de gäller de militanta vargvännerna i landet.
Problemet är att människor som talar för varg alltid ses som goda av kulturetablissemanget i allmänhet och journalistkåren i synnerhet. Same shit i Sverige som Norge.

Obalanserad debatt
Jag försökte debattera med de mest extrema av de extrema i Norge. De påstår till exempel att fårnäringen orsakat en ekologisk kollaps i landet. De påstår att en naturlig balans, ett ekologiskt system i harmoni, bara kan uppenbara sig om det vräks på med tillräckligt många rovdjur.
Sådana påståenden tarvar naturligtvis att man säger emot, men sakargument fick jag inga tillbaka. Däremot ville man ivrigt framhålla att jag är varghatare. Sedan slängde man ut mig som debattör, precis på samma sätt som alla vargvärnarsidor i Sverige gjort.
Den som följer de extrema sidorna kommer dock att upptäcka att det egentligen inte handlar om vargen för tankeingenjörerna bakom sidorna. Det handlar istället om att stoppa mänsklig jakt. Det handlar om att människan inte ska finnas i naturen, för där ska rovdjuren leva utan att människan stör.

”Jakt orsakar lidande”
Jaktkritikerna gör stort nummer av hur många djur som kan tänkas lida till följd av mänsklig jakt. De vill däremot inte diskutera hur många djur som lider till följd av att de äts levande av exempelvis vargar, för det är "naturligt". Att vi på onaturlig väg skapar vargstammen får inte nämnas.
Nu utkämpar de extrema vargvännerna i Norge ett krig på sociala medier för att stoppa licensjakten på 47 vargar i landet. Det är ungefär hälften av landets vargstam och kommer att innebära att Norge åter får en population som landets politiker, i demokratisk ordning, beslutat ska finnas i ett vargreservat. Det är den så kallade vargzonen, en liten smal rimpa av Norge som ligger mot den svenska gränsen.
Om något utländsk journalist missförstått saken och skriver att det i själva verket är två tredjedelar av stammen som ska "slaktas", så länkar de norska vargvännerna vidare och glädjer sig åt att saken uppmärksammas utomlands.
Om någon ung människa skriver att det är fråga om en utrotning av vargen, får vederbörande uppmuntrande kommentarer. Att det inte är sant spelar ingen roll.
Det är precis som i krig: All desinformation är bra så länge den gynnar saken.

Forskare förlöjligas
Om någon vargforskare berättar att 47 skjutna vargar i Norge i vinter inte hotar stammen, kommer vederbörande inte att länkas på de extrema vargvännernas sidor i första taget. Men sedan blir forskaren ett diskussionsämne när trådskaparen vill göra honom eller henne till en förrädare och är köpt av jägarkåren.
Den svenske vargforskaren Olof Liberg har fått löpa vargvännerans gatlopp. Han har förlöjligats och hånats av vargvänner som ondgjort sig bland annat om att hans första forskningsämne var katter. Att han är den mest erfarne vargforskare vi har i Skandinavien, vetenskapligt oomstridd, spelar ingen roll när krigsgeneralerna på jakthatarsidan drar upp riktlinjerna i sin debatt.
Det är just att Liberg är pragmatiker och begriper att vargar inte kan få finnas i hur stora mängder som helst som retar vargvännerna. Att den skandinaviska vargstammen alltid kommer att förbli konstgjord, med behov av mänskliga hjälpinsatser, retar dem ännu mer.
De försöker få en konstgjord vargstam att accepteras som naturlig och de blir rasande när inte omvärlden förstår det.

Strid mellan stad och land

I grund och botten handlar alltihop om en strid mellan stad och land. Det är urbana vargälskare runt om i världen som skriver på de internetspridda uppropen, för att tvinga landsbygdsbefolkningen att leva med varg. Nä, nu ljuger jag, tycker en del vargvänner, det finns människor på landsbygden också som vill ha varg. Jo, men de människorna driver inga näringar som på allvar kommer i konflikt med varg.
Vid varenda vargattack som kommer till min kännedom, försöker jag nå de drabbade för en pratstund. Jag har hittills aldrig, jag skriver aldrig, stött på en enda jägare med dödad löshund eller fårägare med massakrerade får som tyckt att vargens närvaro i deras närområde är okej. Och då har jag bevakat frågan på allvar i närmare tio år.
Vid två eller tre tillfällen har de drabbade inte velat tala med mig och i efterhand har jag förstått att det handlar om människor som står på barrikaderna för att få mer varg i Sverige. Men i samtliga dessa fall har det handlat om människor som haft fem-sex får som ren förnöjelse.

Tar vargfrågan på allvar

De så kallade rovviltnämnderna i Norge har nu visat att de tar den politiskt inslagna vägen på allvar. Hälften av vargstammen ska bort om vargarna i huvudsak ska hållas innanför vargreservatets gränser. Nu återstår att se om de ledande politikerna genomskådar de extrema vargvännernas drev mot vargjakten, eller om det återigen blir landsbygdsbefolkningen, de som ska leva med vargarna på allvar, som får ta smällen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Tack

2016-09-24 10:48

Tackar för en bra och träffande artikel

7. Trine

2016-09-23 17:26

Jag rekommenderar att du läser mer än bara det som Naturvernforbundet, WWF Norge, mfl. väljer att berätta om experimentet i Yellowstone.

Du kan börja här http://www.popsci.com/article/science/have-wolves-really-saved-yellowstone
Fortsätt gärna på de länkar som finns på sidan.

Sagan om Yellowstone så som den presenterats av ovanstående organisationer hittills är absolut ingen bra start på en konstruktiv debatt om förvaltningen av rovdjur i Skandinavien.
Den hör hemma i samma hylla som sagan om Rödluvan.

6. Overrasket hilsen fra Norge

2016-09-23 16:31

Hei Som ulveforkjemper, biolog, innehaver av en liten gård og stor tilhenger av saue- og geitedrift forundrer det meg at du går ut på denne måten. Mener du faktisk at de som er for økt ulvebestand er en fysisk trussel mot jegere og sauebønder? Dette overrasker meg må jeg si. Det jeg derimot er enig i er at debatten er preget av hatefulle utspill, usakeligheter og manglende utspill basert på vitenskapelige funn mht forvaltning. Fra begge sider. Jeg etterlyser sakelige og løsningsorienterte diskusjoner preget av respekt for næring, jakt og fauna. For ulven er faktisk en naturlig del av norsk og svensk fauna. Som jeger anbefaler jeg deg å ta en titt på funnene som er gjort med eksperimentet med gjenninføring av en større, bærekraftig ulvestamme i Yellowstone hvor viltet ble sunnere, bevegde seg mer og oppretholdt i stor grad antallet. Og det er jo bra for oss mennesker? Utover dette finnes det fler land i Europa som har store sauepopulasjoner, utmarksbeite og store ulvebestander. Det finnes faktisk gode løsninger på disse problemene, første steget er å slutte med hatske utspill og begynne å gi utrykk for behov samt finne løsninger. Håper på en hyggelig mottakelse.

Svar direkt:
Det är jägarna och djurägarna som ska bära bördan av vargstammen, som aldrig kan bli naturlig i Sverige och Norge. Den är en isolerad satellitkoloni, dit människan måste köra nya avelsdjur med bilar och flygplan om vargarna ska överleva. Vi bygger alltså upp en konstgjord stam av ryska vargar i den folktäta halvan av Sverige.
Påståendena om vargens positiva ekologiska roll är bara lögner som vargvärnarna fortsätter att sprida, trots att forskarna berättat om och om igen att vargen aldrig kan få någon ekologisk roll i Sverige, eller Norge. För det krävs tusentals vargar.
Du tror mig kanske inte, var så god, här reder forskarna ut saken: http://www.dn.se/debatt/for-att-paverka-naturen-kravs-minst-4000-vargar/
Däremot innebär vargen i kulturlandskapet, den unika mosaik av odlingar och mulbetesmarker som generation efter generation byggt upp, ett reellt hot mot den biologiska mångfalden. Utan mulbetande djur hotas en lång rad både växter och djur.
I det här läget borde samhället på allvar utreda hur det kunde dyka upp tre helt nya vargar i norra Värmland i början av 1980-talet. De hade inget släktskap med den vargflock som påstås ha funnits i Trysil. Var kom de ifrån, egentligen, och framförallt: Hur kom de dit?
Mikael Moilanen, reporter

5. Godt skrevet!!!!

2016-09-23 13:20

Dett støtter jeg og denne person som har skrevet denne artikkel har fått med seg alt det viktige i denne saken. Mennesket er skapt for å jage og hente kjøtt og pels i skogene våre, så her tar disse "ulvevennene" fullstendig feil. Som kommer med trusler, vold og oppfører seg som umenneskelige mennesker.
Nei, la oss stå sammen for en natur vi kan høste det våres forfedre har gjort i alle år uten at det går på bekostning av våres hunder, økonomi som næring innen fårdrift/sauenæring og levesett!!!

4. Takk.

2016-09-22 16:56

Amen, traff spikeren på hodet.

3. Tack Mikael

2016-09-22 14:28

En hemsk sanning.

2. Meget bra igjen Mikael !!!!

2016-09-22 10:28

Bare en liten detalj som ikke er med og den må nesten omtales?
Vi har Miljøpartiet De Grønne som er en aktør i det norsk stortinget. Den som fronter dette partiet der er Rasmus Hansson. Tidligere leder for WWF i Norge og en mann med fartstid som miljø aktivist og rewildings forkjemper.
Dette partiet er faktisk den gruppen som også er direkte forbundet med de fleste forkjemper organisasjoner i landet.
Organisasjonene er vel tre/fire som består stort sett av samme medlemmer.
Når vi da setter alt dette sammen er det en liten gruppe mennesker som driver aktiv motstand mot forvaltning av vilt i Norge med statens penger som driftsgrunnlag.
Altså ganske så likt det som hender i Sverige? Men det er kanskje ikke knyttet på samme måte til en person her ???

1. Till skillnad mot vildsvin...

2016-09-22 10:00

...borde inte dessa människor ha lagstadgad hemortsrätt i ett land. Är inte det de utövar en form av terrorism - de bryter mot demokratiskt fattade beslut gång på gång, utnyttjar samhällssystem som är skapade för medborgarens fri- och rättigheter på ett sätt som inte är förenligt lagar och praxis.
Förakt är det snällaste ord jag kan komma på när det gäller dessa fanatiker...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB